FAQ
Làm thế nào để đưa tin nhắn vào "Tin nhắn riêng tư"?
Tôi phải làm sao để đưa danh bạ vào phần "Danh bạ riêng tư"?
Tôi muốn đưa cuộc gọi vào phần "Cuộc gọi riêng tư" thì phải làm thế nào?
Làm thế nào để ẩn tin nhắn riêng tư với Bkav Safe Box?
Tôi muốn ẩn cuộc gọi riêng tư với Bkav Safe Box thì phải làm như thế nào?
Phải làm sao để ẩn ảnh, video clip riêng tư?
Làm thế nào để ẩn file riêng tư?
Tính năng ẩn file riêng tư có thể ẩn được những file gì ?
Có thể lưu những file có dung lượng như thế nào vào mục “File riêng tư” ?
Làm thế nào để ghi chú trong mục ghi chú riêng tư ?
Làm thế nào để sao lưu tin nhắn, danh bạ riêng tư?
Tôi muốn khôi phục tin nhắn, danh bạ riêng tư đã sao lưu thì phải làm như thế nào?
Phải làm sao để khôi phục ảnh, video clip riêng tư?
Tôi muốn khóa các ứng dụng quan trọng (ứng dụng duyệt email, facebook, …) để người khác không vào để đọc nội dung được, trẻ nhỏ không nghịch được thì phải làm thế nào?
Làm thế nào để đổi mật khẩu của Safe Box?
Tôi muốn ẩn biểu tượng của Safe Box thì phải làm thế nào?