Phần mềm đảm bảo riêng tư cho SmartPhone. Phiên bản Bkav Safe Box Pro được trang bị "hộp an toàn" bảo vệ tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ riêng tư. Bên cạnh các tính năng lưu trữ ảnh, video clip bí mật, Bkav Safe Box cũng được tích hợp công nghệ khóa ứng dụng, sao lưu & phục hồi danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi riêng tư.
TÍNH NĂNG
Tin nhắn riêng tư
Tin nhắn được chuyển vào box "Tin nhắn riêng tư" sẽ được ẩn khỏi Hộp thư trên điện thoại.
Lưu trữ các tin nhắn từ Danh bạ riêng tư. Ngoài ra bạn có thể thêm các tin nhắn từ Hộp thư trên điện thoại vào đây.
Danh bạ riêng tư
Danh bạ được chuyển vào box "Danh bạ riêng tư" sẽ được ẩn khỏi Danh bạ trên điện thoại.
Các tin nhắn, cuộc gọi của số điện thoại có trong Danh bạ riêng tư sẽ được tự động chuyển vào box "Tin nhắn riêng tư" và "Cuộc gọi riêng tư" đồng thời ẩn khỏi Hộp thư và Nhật ký cuộc gọi trên điện thoại.
Cuộc gọi riêng tư
Cuộc gọi được chuyển vào box "Cuộc gọi riêng tư" sẽ được ẩn khỏi Nhật ký cuộc gọi trên điện thoại.
Lưu trữ các cuộc gọi từ Danh bạ riêng tư. Ngoài ra bạn có thể thêm các cuộc gọi từ Nhật ký cuộc gọi trên điện thoại vào đây.
Hình ảnh và video
Ảnh và video được chuyển vào box "Hình ảnh và video" sẽ được ẩn khỏi Bộ sưu tập trên điện thoại.
Ảnh, video được bảo vệ sẽ không hiển thị trong bộ sưu tập của máy.
File riêng tư
Giúp bạn ẩn các file tài liệu riêng tư (file word, file nhạc,các file download...), người khác sẽ không thể xem được các file này trên điện thoại của bạn.
Ghi chú riêng tư
Bạn có thể chi chú trên phần mềm Bkav SafeBox.
Các mục ghi chú trên phần mềm Bkav SafeBox của bạn người khác sẽ không thể xem được nếu không có mật khẩu của phần mềm.
Khóa ứng dụng
Khóa các ứng dụng riêng tư, tránh sự truy cập không mong muốn.
Các ứng dụng được khóa phải có mật khẩu của người sử dụng Bkav Safe Box mới có thể mở được.
Sao lưu dữ liệu
Sao lưu Tin nhắn, Danh bạ, Cuộc gọi, Hình ảnh và video riêng tư lên thẻ nhớ một cách an toàn.